Wbrew temu, co wciąż sądzi wiele osób, w Internecie nikt nie jest anonimowy, a nawowyłowanie do nienawiści lub umieszczanie w nim obraźliwych treści jest przestępstwem określonym przez kodeks karny. Dowiedz się, jakie kary grożą za publikowanie hejterskich treści w sieci.

Co rozumiemy jako hejt?

Hejtem w Internecie są wszelkiego rodzaju obraźliwe lub znieważające komentarze oraz wpisy, a także dyskryminowanie lub nawoływanie do aktów przemocy na tle narodowościowym, rasowym, płciowym, politycznym, religijnym lub seksualnym. Prawo karne zabrania również propagowania w w środkach masowego przekazu ustrojów totalitarnych. Obecnie najwięcej hejtu wylewa się w postach i komentarzach na portalach społecznościowych. Obecny jest on również na forach internetowych czy blogach.

Z tymi karami za hejt trzeba się liczyć

Przestępstwa związane z hejtem w sieci dzielimy zasadniczo na dwa rodzaje pod względem swojego charakteru.

  • Nawoływanie do nienawiści oraz dyskryminacja na różnym tle są ścigane w trybie publicznoskargowym. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do lat dwóch (w wyjątkowych przypadkach do lat trzech).
  • Zniesławienie oraz zniewaga wymagają oskarżenie prywatnego. Za zniesławienie (art. 212 § 2 k.k.) oraz zniewagę (art. 216 § 2 k.k.) przewidziane są kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do jednego roku.

Sąd ma również prawo do orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego lub wskazany przez niego cel społeczny nawiązki o wskazanej wysokości. Jeśli pokrzywdzony sobie tego życzy, wyrok może być również podany do wiadomości publicznej.

Hejt – odpowiedzialność cywilna

Oprócz odpowiedzialności karnej osoba dopuszczająca się publikowania nienawistnych lub obraźliwych treści w Internecie musi również liczyć się z tym, że zniesławiona lub znieważona osoba może wnieść przeciw pozew z powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

Kogo można zniesławić lub znieważyć w Internecie?

Zniesławienie, pomówienie lub zniewaga, jakiej dopuszcza się osoba za pośrednictwem przekazu masowego może dotyczyć nie tylko osób prywatnych, ale również:

  • osób publicznych,
  • grup osób,
  • instytucji,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnych.

W wielu przypadkach hejt wystosowany wobec powyższych podmiotów może wiązać się ze spadkiem zaufania publicznego, co z kolei może wpłynąć negatywnie na pozycję organizacji, jej pracę lub być zagrożeniem dla sytuacji zawodowej poszczególnych osób.

Dlaczego walka z hejtem jest ważna?

Hejt wywołuje bardzo zróżnicowane konsekwencje, których skutki mogą być tragiczne. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że nieprawdziwe lub szkalujące informacje mogą w Internecie bardzo szybko zdobywać szeroki zasięg wśród różnych grup odbiorców. Wiąże się to niestety z trudnością zweryfikowania prawdziwości informacji oraz ewentualnego sprostowania, które zazwyczaj, ze względu na mniej sensacyjny charakter, nie dociera do tej samej liczby odbiorców.

Znane są niestety również zdecydowanie bardziej tragiczne konsekwencje mowy nienawiści, takie jak depresje czy nawet samobójstwa zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here