Autocasco należy do komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że liczba takich polis wynosiła na koniec 2017 roku 6,37 mln, co oznacza, że na takie ubezpieczenie zdecydował się co czwarty posiadacz pojazdu. Dlaczego warto posiadać AC i na co należy zwracać uwagę, wybierając to ubezpieczenie?

Autocasco – co ma znaczenie?

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły z ubezpieczenia autocasco odszkodowania na sumę 4,3 mld złotych, co oznacza wzrost o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Przede wszystkim zaznaczmy, że AC nie jest ubezpieczeniem dostępnym dla każdego pojazdu – towarzystwa ubezpieczeniowe (TU) określają, jaki może być maksymalny wiek samochodu podlegającego ubezpieczeniu. Najczęściej jest to 10, 12 lub 15 lat, ale w pewnych przypadkach zakłady ubezpieczeń pozwalają wykupić autocasco również dla starszych aut. W przypadku AC zakres ubezpieczenia określony jest w umowie zawartej między TU a ubezpieczającym pojazd. Ogólne warunki ubezpieczenia są dokumentem, który powinien zostać dokładnie sprawdzony przed zawarciem umowy. Ubezpieczający musi zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • Rodzaj AC – pełne czy mini AC? W pierwszym przypadku polisa obejmie wiele zdarzeń, m.in. kradzież, wypadek, kolizję czy zdarzenia naturalne. Natomiast w przypadku mini AC ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie wybrane ryzyka, np. kradzież. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa będzie składka.
  • Sposób likwidacji szkody – posiadacz pojazdu musi zdecydować, czy chce wybrać likwidację szkody metodą kosztorysową czy warsztatową. W pierwszym przypadku zakład ubezpieczeń skieruje rzeczoznawcę, który dokona wyceny kosztu likwidacji szkody. Na tej podstawie zostanie wypłacone odszkodowanie – właściciel pojazdu musi następnie zorganizować jego naprawę. W przypadku metody warsztatowej posiadacz pojazdu musi jedynie dostarczyć go do warsztatu, najczęściej do warsztatu partnerskiego danego TU, i oczekiwać, aż szkoda zostanie zlikwidowana. Wówczas to warsztat rozlicza się z zakładem ubezpieczeń – właściciel pojazdu nie otrzyma żadnych środków. Druga z opisanych metod likwidacji jest wygodniejsza, ale też wiąże się z wyższym kosztem ubezpieczenia.
  • Części użyte do naprawy – pojazd może być naprawiony z wykorzystaniem części oryginalnych lub części zamiennych o porównywalnej jakości. Wybór części oryginalnych wiązać się będzie z wyższym kosztem autocasco.
  • Udział własny w szkodzie – można wybrać ubezpieczenie z udziałem własnym lub bez niego. Na czym to polega? Jeśli udział własny zostanie określony w OWU jako 10 proc., oznacza to, że zakład ubezpieczeń pokryje jedynie 90 proc. kosztów likwidacji szkody. Na przykład jeśli skradziono ubezpieczony pojazd, a jego wartość wynosiła 70 tys. złotych, to poszkodowany otrzyma 63 tys. złotych odszkodowania. Oznacza to, że suma ta nie będzie wystarczająca na zakup pojazdu o takich samych parametrach. Oczywiście wybór udziału własnego w szkodzie wiąże się z niższym kosztem autocasco, ale akurat opłacalność tej oszczędności jest dyskusyjna.
  • Amortyzacja części – zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie z uwzględnieniem amortyzacji części lub bez niego. Co to oznacza? Jeśli np. wymieniona ma zostać w pojeździe sześcioletnia część, to zakład ubezpieczeń może – ale nie musi – uwzględnić jej zużycie i pomniejszyć z tego tytułu odszkodowanie. AC z amortyzacją części może najczęściej oznaczać otrzymanie przez poszkodowanego niższego odszkodowania, które nie wystarczy na zakup nowej części do pojazdu. Wybór AC z amortyzacją wiąże się z niższą składką na ubezpieczenie.

Jak widać, wybór AC wymaga wcześniejszego rozeznania się w tym, co wpływa na cenę autocasco. Warto pamiętać również o tym, że zakłady ubezpieczeń mogą z pewnych powodów zaniżyć wysokość odszkodowania – w przypadku wątpliwości warto skonsultować tę kwestię z firmą, która pomaga w uzyskiwaniu takich odszkodowań od TU. Pomóc może np. Fundusz Odszkodowań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here