Obowiązek alimentacyjny jest jednym z najważniejszych zapisów kodeksu cywilnego. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Do ustalenia alimentów często dochodzi w wyniku rozwodu.

Rozwód to trudny czas, zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Sąd musi ustalić kwestie podziału majątku, opieki nad dziećmi czy przyznania alimentów. To jak będzie wyglądać rozprawa zależy w dużej mierze od tego, czy rozwód zostanie przeprowadzony bez czy z orzeczeniem o winie i czy strony dogadają się w takich sprawach, jak opieka nad dziećmi czy podział majątku. Warto pamiętać, że istnieje również sytuacja, w której zarówno mąż jak i żona zostaną uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego. Może to nastąpić, gdy małżonkowie wzajemnie obarczają się winą za rozkład pożycia, a zarzuty te zostaną potwierdzone przez dowody przeprowadzone w trakcie postępowania rozwodowego.  

Rozprawa rozwodowa a alimenty

Na pierwszej rozprawie sąd przesłucha strony, aby upewnić się, że rzeczywiście nastąpił między nimi trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd będzie chciał się też upewnić, czy decyzja o rozwodzie została dokładnie przemyślana oraz czy para nie chce podjąć próby ratowania swojego związku i skorzystać np. z pomocy mediatora czy pójść na terapię. Sąd zapyta również strony o ich postulaty i żądania, często bowiem zdarza się, że od czasu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy jeden z małżonków może zmienić zdanie, co do swojego stanowiska. Zanim zdecydujemy się na zainicjowanie postępowania rozwodowego przed sądem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko poinformuję, jak przebiegać będzie postępowanie rozwodowe, ale także doradzi, jak należy się do niego przygotować.  Należy też pamiętać o przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dowodów, które mogą uprawdopodobnić rozkład pożycia małżeńskiego stron.  Szczegółową ich listę można znaleźć tutaj https://jakubowskazawada.com/rozwod. Oprócz orzeczenia rozwodu, ustalenia opieki nad dziećmi czy podziału majątku, na rozprawie dojdzie też do ustalenia wysokości alimentów na dzieci czy drugiego współmałżonka. Sprawę ewentualnych alimentów lepiej załatwić od razu na rozprawie rozwodowej, bez konieczności występowania o to w przyszłosci.

Kto może ubiegać się o alimenty?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi spełnić wskazane świadczenie alimentacyjne wobec osoby, która nie może się sama utrzymać. Obowiązek alimentacyjny powstaje najczęściej pomiędzy rodzicami i dziećmi. Prawa i obowiązki wynikające z przysługujących uprawnionemu alimentów mają charakter osobisty, dlatego też nie mogą zostać zbyte, przeniesione za życia czy też po śmierci. Uprawnionemu nie przysługuje również prawo do zrzeczenia się alimentów. Uprawniony powinien pamiętać również o fakcie, iż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. Alimenty np. na dziecko można uzyskać nie tylko podczas rozwodu, ale też póżniej. Decydując się na wytoczenie powództwa należy pamiętać o konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów, które trzeba będzie złożyć do właściwego sądu. Do dokumentów tych należą w szczególności kopie aktów stanu cywilnego oraz dokumenty pozwalające udowodnić przed sądem zasadność żądania, a w przypadku roszczeń alimentacyjnych dla dzieci – należy dodatkowo przedstawić koszty utrzymania dziecka, wysokość wydatków związanych z edukacją czy leczeniem. Informacje na temat postępowania alimentacyjnego można znaleźć na stronie https://jakubowskazawada.com/alimenty. Warto pamiętać, że możliwe jest wytoczenie powództwa nie tylko o przyznanie alimentów, ale także o ich późniejsze podwyższenie lub obniżenie, a także w kwestii uchylenia czy wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.  

Na jakie alimenty można liczyć po rozwodzie?

O przyznaniu alimentów i ich wysokości decyduje sąd w oparciu o dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze, ważne będą majątkowe i zarobkowe możliwości podmiotu zobowiązanego do alimentów, a także uzasadnione potrzeby uprawnionego. Sąd oszacuje, jaka kwota będzie najodpowiedniejsza tak, aby nie przekroczyć finansowych możliwości zobowiązanego i zagwarantować mu wystarczające środki do życia, a jednocześnie spełnić potrzeby uprawnionego. W uzyskaniu jak najbardziej korzytanych alimentów pomoże Adwokat Rzeszów Joanna Jakubowska Zawada. Należy tutaj jednak pamiętać, że wyrok sądu orzekający o wysokości obowiązku alimentacyjnego nie ma charakteru stałego. Wydane w sprawie orzeczenie ustalające wysokość alimentów będzie mogło zostać przez sąd zmienione w sytuacji gdy zmienią się istotne okoliczności sprawy np. w przypadku utraty pracy przez zobowiązanego czy znaczne pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Do podwyższenia alimentów może się też przyczynić zwiększenie potrzeb uprawnionego w związku np. ze zmianą jego stanu zdrowia czy pogorszeniem się sytuacji mieszkaniowej. W takiej sytuacji konieczne będzie zainicjowanie kolejnego postępowania sądowego w zakresie zmiany wysokości alimentów lub w niektórych sytuacjach nawet ich całkowitego uchylenia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here