Jest pewien dosyć powszechny mit dotyczący rejestracji marki – jeśli uda mi się zarejestrować znak towarowy, to będzie to potwierdzenie, że nie łamię prawa. Rzeczywistość niestety prezentuje się zupełnie inaczej, a tego typu myślenie może tylko wpędzić cię w kłopoty.

Czy zastrzeżenie nazwy firmy da mi gwarancję, że nie naruszam prawa?

Od razu na początku odpowiem na to pytanie – rejestracja twojej marki nie oznacza, że działasz legalnie. To, że otrzymałeś w Urzędzie Patentowym pozytywną decyzję i twój znak został wpisany do rejestru nie oznacza jeszcze, że nie narusza on praw innych osób.

Rejestrując znak towarowy nie działaj pochopnie, gdyż masz bardzo dużo do stracenia. Utrata marki po wielu latach pracy nie będzie przyjemnością.

Zobacz również:

Urząd patentowy zarejestrował znak towarowy kolidujący z już istniejącym – dlaczego?

Jest to skutek obecnie obowiązującej procedury. Wprowadzony w kwietniu 2016 r. system sprzeciwowy zdjął z urzędników obowiązek badania znaków pod kątem kolizji ze znakami już zarejestrowanymi. Sprawdzane są jedynie kwestie formalne.

Monitorowaniem jakie znaki są zgłaszane do rejestracji muszą więc zajmować się sami przedsiębiorcy. Mają oni 3 miesiące na złożenie sprzeciwu do rejestracji. Jeśli to nie nastąpi, to znak przez ciebie zgłoszony jest rejestrowany. Nie oznacza to jeszcze, że możesz się nim legalnie posługiwać.

Załóżmy, że zgłosiłeś do rejestracji logo Adidas, a fakt ten umknął firmie posiadającej prawa do tego oznaczenia. Otrzymasz decyzję pozytywną, ale za korzystanie z tego znaku grozi ci proces sądowy oraz proces o unieważnienie znaku towarowego. Zastrzeżenie marki nie daje gwarancji, że nie naruszasz prawa.

Jak wygląda kwestia unieważnienia znaku towarowego?

Rozwinę tutaj temat unieważnienia znaku towarowego. Ekspert z Urzędu Patentowego bada każde zgłoszenie pod kątem występowania bezwzględnych przeszkód rejestracji. Jeśli takowych nie znajdzie, to znak jest rejestrowany.

Za bezwzględne przeszkody rejestracji uznajemy:

  • Nazwy, które nie nadają się do oznaczania towarów lub usług (np. nazwy opisowe typu „ziemniak” do oznacza warzyw).

  • Nazwy, które bezpośrednio wskazują cechy danego towaru.

  • Nazwy rodzajowe (takie, które w wyniku wzrostu popularności utraciły cechę odróżniającą, np. cukierki krówki).

  • Oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (czyli wszelakie oznaczenia zachęcające do łamania prawa czy zawierające wulgaryzmy).

  • Oznaczenia zawierające symbole państwowe lub symbole organizacji międzynarodowych

  • Oznaczenia zawierające symbole religijne lub patriotyczne.

Ekspert może się jednak pomylić i mimo pojawienia się takiej przeszkody znak zostanie zastrzeżony. Możesz podjąć próbę unieważnienia takiego znaku, wykazując, że wystąpiły bezwzględne przeszkody rejestracji, a ekspert z urzędu ich nie zauważył.

Pewnych przeszkód urzędnik nie jest po prostu w stanie zobaczyć. Dla przykładu – nie ma on możliwości sprawdzenia czy znak towarowy nie został zgłoszony w złej wierze, a to także kwalifikuje się jako bezwględna przeszkoda rejestracji.

Rejestracja znaku towarowego w złej wierze

Skoro już wspomniałem o złej wierze, to warto nieco rozwinąć ten temat. W ustawie Prawo własności przemysłowej znajduję się artykuł mówiący o tym, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia zgłoszone w złej wierze. Nigdzie jednak nie ma definicji złej wiary. Na podstawie orzecznictwa oraz doktryny możliwe jest jednak wyjaśnienie na czym to zjawisko polega. Najprościej wyjaśnić to na konkretnym przykładzie.

Dwóch przedsiębiorców współpracowało ze sobą. Doszło jednak do podziału i obaj panowie działają osobno. Pierwszy postanowił uprzykrzyć życie drugiemu i zarejestrował w urzędzie markę drugiego, wiedząc, że ten tego nie zrobił i nie posiada ochrony prawnej. Jest to klasyczny przykład rejestracji znaku towarowego w złej wierze. Drugi przedsiębiorca może więc postarać się o unieważnienie tego znaku.

Jeśli celem rejestracji znaku towarowego nie jest uzyskanie prawa ochronnego, a jedynie chęć utrudnienia działalności innym przedsiębiorcom, to jest to działanie w złej wierze. O ile w podanym przeze mnie przykładzie wykazanie złej wiary przedsiębiorcy jest dosyć proste, tak są sytuacje kiedy udowodnienie tego jest niezwykle trudne. Zwłaszcza jeśli nie było żadnych powiązań między tobą, a twoim konkurentem.

Względne przeszkody rejestracji, a unieważnienie znaku towarowego.

W przypadku względnych przeszkód rejestracji jest nieco inaczej – pojawienie się takowej nie oznacza od razu, że dostaniesz odmowę. W tym przypadku wszystko zależy od tego, czy osoby posiadające prawa do oznaczeń podobnych złożą sprzeciw.

Taki sprzeciw może złożyć ktoś, kto posiada wcześniej powstałe prawa osobiste lub majątkowe albo posiada prawa do podobnego lub identycznego znaku zarejestrowanego wcześniej.

Prawa osobiste lub majątkowe

Jeśli chodzi o prawa osobiste lub majątkowe to najczęściej chodzi tutaj o prawa autorskie. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że właścicielem praw do logo jest grafik, który je zaprojektował. Możesz się z nim rozliczyć, ale wciąż to on będzie te prawa posiadał.

W takiej sytuacji grafik może w każdej chwili zakazać ci korzystania z logo oraz złożyć wniosek o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego. By te prawa formalnie przeszły na ciebie musisz podpisać z twórcą logo umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Powstałe wcześniej podobne lub identyczne oznaczenia

Kolizja znaków zarejestrowanych może być jedną z przesłanek do unieważnienia Twojego prawa. Co istotne, znaki te muszą służyć do oznaczania podobnych bądź identycznych towarów lub usług, muszą one być podobne lub identyczne, a także musi wystąpić ryzyko, że konsument zostanie wprowadzony w błąd.

Kiedy można unieważnić znak towarowy?

Ważna informacja dla ciebie – jeśli przez 5 lat wiedziałeś o istnieniu oznaczenia kolidującego z twoim i nie podjąłeś żadnych działań to tracisz prawo do złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego. Jeśli więc planujesz taki ruch działaj szybko, inaczej stracisz możliwość działania.

Jak uniknąć sporów sądowych o unieważnienie swojej marki?

Problemów tego typu można bardzo łatwo uniknąć. Wystarczy przeprowadzić analizę prawną marki. Jako że analiza prawna marki wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, lepiej jest powierzyć ją fachowcowi. Rzecznik patentowy będzie w stanie wykonać tą czynność za ciebie.

Wielu przedsiębiorców pomija analizę, uznając ją za nieistotną i od razu składa wniosek do urzędu o zarejestrowanie znaku towarowego. Ryzykują tym samym utratą swojego biznesu, na który ciężko pracowali.

Podsumowanie

Zastrzeżenie nazwy firmy nie daje ci gwarancji, że nie naruszasz prawa. Sama rejestracja nie potwierdza legalności twoich działań, gdyż urząd sprawdza jedynie kwestie formalne. Nawet po pomyślnej rejestracji, konkurencja może podjąć próbę unieważnienia twojego znaku towarowego. Jeżeli zależy ci na uniknięciu takich nieprzyjemności to zleć rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie analizy prawnej twojej marki. Dopiero po tym możesz bezpiecznie zarejestrować swój znak towarowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here