Sprawdź, co musisz wiedzieć o przekazywaniu PIT-11 za 2018 rok

0
1772

Obowiązują już przepisy, zgodnie z którymi wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość muszą przekazać urzędom skarbowym informacje PIT-11 w wersji elektronicznej.

Jak było wcześniej

Do tej pory płatnicy (z wyjątkiem biur rachunkowych) rozliczający nie więcej niż 5 podatników, PIT-11 mogli przekazywać do właściwego urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej.

Na wywiązania się z tego obowiązku, który ustawodawca określił na 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który sporządzana jest wspomniana informacja.

Natomiast w przypadku formularzy przesyłanych drogą elektroniczną, płatnicy mają więcej czasu, bo do końca lutego. Ten sam dłuższy termin obowiązuje pracodawców rozliczających więcej niż 5 podatników (a także biura rachunkowe niezależnie od ilości rozliczanych osób), z tym, że nie mają oni możliwości wyboru odnośnie do formy składania PIT-11 i wszystkie tego rodzaju informacje muszą przekazywać do urzędów skarbowych drogą elektroniczną.

Jak jest od 1 stycznia 2019 r.?

Nowelizacja ustawy o PIT ujednoliciła zasady w stosunku do wszystkich grup płatników, a więc niezależnie od liczby rozliczanych przez nich osób. Od tego roku nie ma już możliwości składania tego rodzaju informacji w urzędach skarbowych w postaci tradycyjnych druków papierowych. Zatem również mniejsze podmioty będą musiały wysyłać je fiskusowi drogą elektroniczną.

Wspomniane zmiany dotkną także większe firmy, czyli płatników rozliczających więcej niż 5 podatników. Takie podmioty, już od dłuższego czasu zobligowane do przekazywania urzędom skarbowym informacji PIT-11 przez Internet, przestaną być uprzywilejowane pod kątem terminu do dokonania tych czynności. Podobnie jak płatnicy, o których była mowa wcześniej, będą oni bowiem musieli wywiązywać się z tego obowiązku w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (a nie jak to było w ich przypadku do tej pory – do końca lutego). To samo dotyczy m.in. PIT-8C, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R,

Począwszy od 2019 roku wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość, będą musieli przekazywać urzędom skarbowym informacje PIT-11 jedynie drogą elektroniczną – w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany mają związek z wprowadzeniem nowej usługi, polegającej na wypełnianiu zeznań podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Urzędnicy sporządzą PIT-37 i PIT-38 za niego, bazując m.in. na informacjach otrzymanych od płatników, w tym PIT-11.

Więcej na ten temat czytaj w tekście: Twój e-PIT wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

Następnie zeznania te (za 2018 rok) zostaną udostępnione podatnikom od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Akceptacja takiego zeznania przez podatnika będzie równoznaczna z jego złożeniem. Ponieważ przed jego sporządzeniem przez KAS dane z informacji złożonych przez płatników muszą zostać wprowadzone do systemów informatycznych, zweryfikowane pod względem ich poprawności oraz zatwierdzone, konieczne stało się skrócenie terminów przesyłania ww. informacji PIT-11 przez płatników. Dzięki temu podatnicy szybciej będą mogli otrzymać wynikające z tych zeznań nadpłaty podatku.

Nowe zasady składania formularzy weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Oznacza to, że będą one obowiązywać płatników już przy składaniu informacji PIT-11 za 2018 rok.

Nie zmieniły się natomiast sposób oraz termin przekazywania PIT-11 podatnikom. Tak jak dotychczas, płatnicy będą mieli na to czas do 28 lutego 2019 r. – w odniesieniu do informacji za 2018 rok.

Czytaj więcej o nowych przepisach: Podatki 2019

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt 14 i 18, art. 8 pkt 1, art. 11 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126).

Mariusz Olech
ekspert podatkowy
PortalFK.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here