Biznes plan jest bardzo istotnym krokiem do uruchomienia własnego biznesu. Należy jednak koniecznie mieć świadomość dlaczego warto go sporządzić. Przygotowanie biznes planu w zdecydowanej większości przypadków decyduje o powodzeniu albo porażce danego przedsięwzięcia. Nie można zatem traktować biznes planu jako utrudniającego życie obowiązku. Osobom niedoświadczonym w biznesie rekomendowane jest skorzystanie z pomocy firm, które specjalizują się w wykonywaniu biznesplanów.

Cel stosowania biznesplanu

Zdecydowanie najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie danemu przedsiębiorcy bardzo dokładnych, a także koniecznych informacji do podjęcia właściwych decyzji związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. Biznesplan musi zatem zawierać m.in:
– szanse i zagrożenia
– możliwości realizacji przedsięwzięcia
– prognozy finansowe
– potencjalne źródła finansowania
– studium wykonalności

Co mają w ofercie firmy profesjonalnie zajmujące się przygotowywaniem biznesplanów?

Doskonałym przykładem może być biznesplan-24.pl. Doświadczona w przygotowywaniu biznesplanów firma wykonuje w ramach swojej oferty:
– biznes plany oraz studia wykonalności projektów inwestycyjnych
– analizy finansowe, branżowe i ekonomiczne

Firma pomaga także klientom w w organizowaniu finansowania danej inwestycji. Ponadto wszystkie biznesplany przygotowywane przez biznesplan-24.pl spełniają wymagania, które są stawiane przez międzynarodowe i polskie instytucje finansujące czy banki.

Klient otrzyma także informacje w studium wykonalności projektu/biznesplanie dotyczące najbardziej korzystnych opcji finansowania, dostępnych w danym momencie źródeł finansowania, opłacalności biznesu oraz okresu zwrotu z inwestycji, analizy ekonomicznej i finansowej.

Bardzo istotną kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy przygotowującej biznes plany jest sprawdzenie czy uwzględnia ona w projekcie sposoby pozyskania finansowania z banku polskiego albo zagranicznego, finansowania od zewnętrznego inwestora, dotacji unijnych, finansowania w ramach umów rządowych o pomocy wiązanej czy kredytu deweloperskiego.

Firma biznesplan-24.pl wykonuje zarówno biznesplany, jak i studia wykonalności, które zawierają wspomniane wcześniej kwestie.

Kolejnym aspektem jaki trzeba uwzględnić jest doświadczenie firmy na rynku. Właścicielka i założycielka Biznesplan-24.pl jest związana z finansami już od 2005 roku. Nie tylko była doradcą przedsiębiorstw w obszarze SME (MŚP) w najbardziej renomowanych bankach w kraju, ale również była koordynatorką doradców finansowych pracujących z klientami biznesowymi.

Warto sprawdzić także jakie firma ma referencje od klientów. W przypadku Biznesplan-24.pl wszystkie mają pozytywny oddźwięk. Firmy doceniają profesjonalnie wykonane biznesplany i studia wykonalności, dzięki czemu są wstanie na bazie odpowiednich informacji podejmować trafne decyzji. Przedsiębiorcy wiedzą również z jakich źródeł mogą pozyskiwać finansowanie i jakie dokumenty muszą złożyć, by ich decyzji zostały pozytywnie rozpatrzone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here