Zastaw rejestrowy jest jednym z ulubionych i najchętniej wykorzystywanych sposobów na zabezpieczenie roszczeń. Najchętniej korzystają z niego takie instytucje, jak banki, parabanki, czy inni wierzyciele udzielający drobnych pożyczek. Nie oznacza to jednak, że tylko przedsiębiorstwa finansowe zabezpieczają się w taki sposób. Z takiego rozwiązania może skorzystać nawet przysłowiowy Kowalski jako osoba prywatna albo jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak działa zastaw?

Zastaw jest zabezpieczeniem danej wierzytelności. Przykładowo, jeśli konsument zadłużył się w jakiejś instytucji, a ta wymagała od niego poręczenia w postaci jakiegoś zastawu, to w momencie podpisania między nimi umowy, instytucja ta nabyła prawo do tego, by dochodzić roszczeń z obciążonej rzeczy w razie, gdyby klient nie wywiązał się z umowy. Jeśli klient zaciągnął pożyczkę w parabanku i żeby ją zdobyć, zastawił samochód, to w momencie, gdy nie wywiązał się ze spłaty pożyczki, parabank ma prawo zająć zastawione auto. Wierzyciel w takim wypadku staje się właścicielem samochodu. W taki sposób dochodzi zaspokojenia swoich roszczeń. Poza tym, taki wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na zastawionej rzeczy nawet wtedy, gdy stała się ona własnością kogoś innego. Ponadto wierzyciel zaspokajający swoje roszczenia na zastawie, ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Kto jeszcze korzysta z zastawów rejestrowych?

Nie tylko banki i parabanki korzystają z zastawów rejestrowych. Co raz częściej spłatę zadłużeń gwarantują sobie w ten sposób prywatne osoby wynajmujące, lub dzierżawiące mieszkania, czy sprzedające coś na raty. W momencie, gdy np. ktoś nie płaci miesięcznego czynszu, właściciel wynajmowanego lokalu może odzyskać swoje roszczenia na podstawie zastawu rejestrowego.

Co można zabezpieczyć zastawem?

Zastaw rejestrowy służy do zabezpieczenia wyłącznie wierzytelności pieniężnej. Może być ona wyrażona, zarówno w polskiej, jak i obcej walucie.

W jaki sposób ustanawia się zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy powstaje w wyniku zawarcia umowy między osobą, która zastawia daną rzecz i osobą, która coś sprzedaje, lub wynajmuje. Następnym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego sądu o wpisanie zastawu do rejestru zastawów.

Co można zastawić?

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być poszczególne części majątku, np. samochód, sprzęt RTV. Chodzi przede wszystkim o rzeczy ruchome. Zastaw nie obejmuje nieruchomości; na niej natomiast można ustanowić bodaj jeszcze pewniejsze zabezpieczenie a mianowicie hipotekę: https://pamietnikwindykatora.pl/zastaw-czy-hipoteka/. Wyjątkiem w poszczególnych sytuacjach mogą być zbywalne prawa majątkowe, czy np. prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych, wierzytelności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here