Obok otwartych funduszy inwestycyjnych, tzw. FIO oraz specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych, tzw. SFIO, na ogół funduszy składa się jeszcze jedna oferta. Są to fundusze zamknięte, a więc ograniczone, oznaczane skrótem FIZ. Czym się charakteryzują?

Czym są fundusze inwestycyjne?

Funduszem inwestycyjnym nazywamy taki rodzaj inwestowania kapitału, który nie wymaga wiedzy specjalistycznej i jest łatwy dla niemalże każdego uczestnika gry giełdowej. Jest to wybór odpowiedniego pakietu działań na giełdzie, który jest w ramach funduszu wykonywany przez specjalistów. Otwarte fundusze inwestycyjne nie ograniczają możliwości inwestowania kapitału. Inaczej jest z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Dzięki nim można znaleźć szersze spektrum strategii i możliwości.

Zalety zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Czym charakteryzują się FIZ? Przede wszystkim są zamknięte, a więc ograniczone pod względem liczby akcjonariuszy. Oznacza to, że kwota do podziału jest wyższa, a wpływ na działania niezmiennie ogranicza się do decydowania o wyborze. Fundusze zamknięte są ograniczone miejscowo, a także zdecydowanie mniej płynne, jednak przede wszystkim ważne są tu wartości zysków, a po drugie dużo większa różnorodność funduszy i odmienność strategii inwestowania, co sprawia, że fundusz inwestycyjny zamknięty jest bardziej korzystny dla doświadczonego udziałowca.

Jak wybrać FIZ?

Wybór odpowiedniego funduszu mniej więcej odbywa się tak samo, z tą różnicą, że liczba graczy jest ograniczona. W związku z tym należy w sposób dokładniejszy przeanalizować kształtowanie się danego funduszu u przepowiednie dotyczące jego sprawdzalności, aby oszacować, czy chcemy się znaleźć na liście akcjonariuszy. Certyfikaty emitowane przez fundusze stanowią istotne zabezpieczenie i są traktowane jak papiery wartościowe.

Fundusze zamknięte nie różnią się wiele od tych otwartych, jednak w ich przypadku liczba klientów jest ograniczona i ściśle określona przed wypuszczeniem oferty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here