Samochody są dość często sprzedawanymi artykułami. Jako, że to dość specyficzny przedmiot transakcji, niezbędna jest odpowiednia umowa między kupującym a sprzedającymi. Powinna ona zawierać kilka stałych danych:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu tożsamości obydwu stron. Wiele osób dodaje także PESEL.
  • data i miejsce zawarcia umowy
  • dokładne dane dotyczące samochodu: markę, model, rok produkcji, aktualny przebieg, serię dowodu rejestracyjnego, numer VIN; często wspomina się także kolor
  • oświadczenie sprzedawcy, że samochód stanowi jego własność i nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz, że nie toczy się żadna sprawa z nim związana
  • kwotę, na którą przystały obie strony
  • oświadczenie kupującego, że zna stan techniczny kupowanego samochodu – to oczywiście zobowiązuje sprzedawcę do omówienia tej sprawy przed podpisaniem umowy przez kupującego
  • wyjaśnienie, że w sprawach, o których nic nie wspomniano w umowie, będą brane pod uwagę przepisy Kodeksu Cywilnego
  • jeśli kupujący otrzymuje jakieś dodatki, np. części zapasowe, powinny one być także wymienione w umowie
  • oświadczenie kupującego, że otrzymał auto i sprzedającego, że otrzymał ustaloną przez obydwie strony kwotę
  • podpisy obydwu stron transakcji.

Umowę kupna-sprzedaży samochodu sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron, o czym też należy wspomnieć – najczęściej w ostatnim paragrafie umowy.
Wraz z samochodem, kupujący otrzymuje jego dowód rejestracyjny oraz dowód zawartego i opłaconego OC.

Gotowe wzory umów kupna-sprzedaży auta

W Internecie jest dostępnych sporo wzorów umów kupna-sprzedaży samochodu – wystarczy zaznajomić się z kilkoma i na ich podstawie stworzyć taką, na jaką przystaną obie strony konkretnej transakcji.

Wprawdzie żaden przepis prawny nie określa dokładnie, w jakiej formie powinna być zawarta taka umowa – oznacza to, że można ją zawrzeć nawet ustnie – jednak najczęściej zarówno kupujący, jak i sprzedający samochód decydują się przeważnie na formę pisemną. Przydaje się to na wypadek ewentualnego sporu stron w przyszłości.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu w formie pisemnej

Umowa kupna-sprzedaży samochodu w formie pisemnej przydaje się też, kiedy kupujący będzie chciał kiedyś konkretne auto sprzedać – wtedy jest to dowód na to, że wszedł w posiadanie auta zgodnie z prawem.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here