Ulga za internet

Ulgę za internet w rocznym zeznaniu podatkowym rozliczamy za pomocą załącznika PIT/O w części B pkt 5, nazwanym ,,Wydatki z tytułu użytkowania sieci internet”, które reguluje art. 26 ust.1pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwaga! Nie mylić z pkt 6 tj.,wydatki na nabycie nowych technologii”, gdyż ten punkt nie dotyczy internetu. Ważnym jest również to, iż wydatki, które chcemy wykazać w zeznaniu rocznym podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art.26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od os. fizycznych.

Zasady korzystania z ulgi

Prawo skorzystania z ulgi podatkowej na internet przysługuje tylko podatnikom, którzy nie korzystali z niej w latach poprzednich. Odliczenie następuje wyłącznie kolejno po sobie przypadających dwóch latach podatkowych.

Korzystanie z internetu

Nie ważne dla Urzędu Skarbowego jest, gdzie podatnik korzysta z sieci internet, ani tez w jakiej formie tj.łącze stałe, bezprzewodowe czy też przez urządzenia mobilne). Jedyne, co jest ważne to poniesiony wydatek z użytkowania tego internetu czyli osoba, która postanowi odliczyć ulgę w zeznaniu rocznym powinna mieć faktury wystawione na swoje imię i nazwisko oraz potwierdzenia przelewów z opłatą za tą usługę..

Odliczenie

Ulga jest limitowana to znaczy , że maksymalnie w skali całego roku nie można przekroczyć 760 zł.Oczywiście można odliczyć mniej, jeżeli suma wydatków za cały rok jest mniejsza. Organy urzędu skarbowego dość często kontrolują odliczane ulgi. I tak jak w naszym przypadku w razie kontroli, nie będziemy w stanie wykazać poniesionych kosztów związanych z internetem, to będziemy zmuszeni do korekty zeznania rocznego, w najgorszej sytuacji będzie trzeba zwrócić pieniądze do Urzędu. Posiadając wszystkie potwierdzenia możemy być spokojni. Ważne jest, aby na fakturze była wyszczególniona kwota za internet. Ponieważ często zdarza się tak, że mając jednego operatora od telefonu, telewizji i internetu, posiadamy jedną fakturę z ogólną kwotą do zapłaty za wszysytkie usługi. W takim przypadku musimy posiadać rozbicie kosztów na poszczególne usługi, aby mieć podkładkę w razie kontroli skarbówki.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here