Wszystkie osoby podejmujące legalną pracę zarobkową są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej. W przypadku Polaków pracujących za granicą ważne jest uzyskanie informacji, jakie dokumenty obejmuje kompletna deklaracja podatkowa. Sprawdź, co musisz wiedzieć o niemieckim systemie podatkowym, żeby złożyć prawidłową deklarację.

PIT 2021 – co musisz wiedzieć?

Prawo podatkowe z roku na rok ulega zmianom, co z perspektywy podatnika jest bardzo istotne, ponieważ dzięki aktualnej wiedzy o systemie podatkowym mamy pewność, że skorzystamy ze wszystkich przysługujących nam ulg. Przed złożeniem PIT za 2020 rok każdy podatnik powinien zapoznać się z nowelizacjami w przepisach prawnych, dotyczy to także osób pracujących za granicą, których dotyczy rozliczenie podatku z Niemiec. Jedną z najistotniejszych zmian w tym roku jest możliwość rozliczenia PIT online przez program Twój e-PIT. Nowością jest też obowiązująca przez miniony rok tzw. ulga dla młodych oraz inna stawka podatku dochodowego 17%. Mimo wprowadzonych udogodnień warto mieć na uwadze, że nie każdy będzie mógł rozliczyć podatek zdalnie. Bez zmian pozostaje termin, w którym musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Im szybciej złożymy deklarację podatkową, tym wcześniej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Zmiany w rozliczeniu PIT 2020

Główną zmianą jest niższa stawka podatkowa, która wynosi obecnie 17%. Nowelizacja weszła w życie w październiku 2019 r., dlatego obowiązywała tylko w ostatnim kwartale. Kwota, do której podatnik rozlicza się na podstawie 17-procentowej stawki, wynosi do 85 528 zł.

W związku z panującą pandemią możliwie jest odliczenia darowizn na cele walki z SARS-CoV-2. Podatnik może odliczyć darowizny gotówkowe, rzeczowe, które przekazał właściwym służbom czy organizacjom. Bez zmian pozostają odliczenia i darowizny na cele kościelne, organizacji pożytku publicznego i cele charytatywne, czyli powszechnie znany 1% podatku.

PIT 2020 – jakie obowiązują ulgi podatkowe?

Podczas składania deklaracji podatkowej, warto mieć na uwadze ulgi, które mogą korzystnie wpłynąć na kwotę zwrotu podatku. Ulgi, z których warto skorzystać, to m.in.:

  • Ulga prorodzinna – tzw. ulga na dziecko poniżej 18. roku życia; mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej na formularzach PIT-36 i PIT-37. Wysokość ulgi jest taka sama jak w roku poprzednim. Kwoty odliczeń w rozliczeniu PIT za 2020 r. wynoszą odpowiednio:: 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (maksymalnie 1112,04 zł w skali roku), 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (1 112,04 zł), 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2000,04 zł), 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (2700 zł).
  • Ulga dla młodych do 26 lat – obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku do pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umów zlecenia dla pracowników poniżej 26. roku życia.
  • Ulga termomodernizacyjna – w ramach rozliczenia PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28 podatnik może odliczyć podatek od materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które mają służyć ociepleniu domu jednorodzinnego w okresie maksymalnie trzech lat.
  • Ulga na internet – możliwość otrzymania częściowych wydatków za internet, nie więcej niż 760 zł za cały rok. Ulga ta przysługuje przez okres dwóch lat.
  • Ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym lub opiekunom, którzy ponoszą koszty ich utrzymania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here