Regulacja, która zobowiązuje przedsiębiorców do wprowadzenia w swojej działalności wirtualnych kas fiskalnych, weszła w życie 1 maja 2019 roku. Na początek obowiązek ten dotyczy niektórych branż, a samo wdrożenie będzie przebiegało etapami. Co zmieni się po wprowadzeniu wirtualnych kas fiskalnych? Jak zareagują na nie przedsiębiorcy?

Tradycyjne kasy fiskalne a innowacyjne rozwiązania

Standardowe kasy fiskalne są wykorzystywane w sklepach oraz punktach usługowych. Rejestrują obrót lub określają kwotę podatku dochodowego, a także VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Do niedawna mieliśmy do czynienia wyłącznie z tradycyjnymi kasami fiskalnymi współpracującymi z PC, kasami w systemie typu POS/EPOS, kasami komputerowymi, drukarkami fiskalnymi oraz tzw. terminami kasowymi. Aktualnie powoli na rynek wkraczają wirtualne kasy fiskalne.

W Polsce kasy fiskalne zostały wprowadzone w 1993 roku, czyli aż 114 (!) lat po tym, jak zostały opatentowane. W naszym kraju wykorzystywane są kasy rejestrujące wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP. Kasa tego typu rejestruje unikalny numer sprzedaży, a na koniec dnia zapisuje kwotę netto oraz kwotę podatku zgodnie z wyszczególnionymi stawkami VAT, kwotę podatku oraz łączną kwotę należności brutto. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Finansów każdy sprzedający o przychodach przekraczających wartość graniczną ma obowiązek rejestrowania sprzedaży detalicznej przy użyciu kasy fiskalnej. 29 kwietnia pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych, przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Rozporządzenie w sprawie kas online

1 maja 2019 roku w życie weszło rozporządzenie, które określa sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych online. Określono również warunki oraz sposoby wykorzystywania kas. W Ministerstwie działa Centralne Repozytorium Kas. Poszczególne kasy online będą się łączyć z Centrum za pomocą łącza internetowego, by uzyskać tzw. fiskalizację. To pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Nowe urządzenie będzie pełnoprawną kasą fiskalną przesyłającą dane w określonym czasie do bazy centralnej. Nowe rozporządzenie reguluje także konieczność przypisania właściwych stawek VAT do oznaczeń literowych od A do G w kasach rejestrujących. W razie wątpliwości warto porozmawiać na ten temat z wykwalifikowanymi i śledzącymi na bieżąco przepisy pracownikami biura rachunkowego, np. księgową w Warszawie.

Kasy online – nowa era rejestrowania sprzedaży towarów i usług

Ustawa wciąż dopuszcza możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych, lecz powoli rozpoczyna się okres e-raportowania sprzedaży fiskalnej, co wymaga odpowiednich regulacji. Sam obowiązek wymiany kas jest wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności zmiany obejmą branżę paliwową, usługi naprawy pojazdów, wulkanizacji oraz gastronomii.

Dlaczego ustawa wdrażana będzie etapami?

Powodów jest wiele. Oto kilka z nich:

  1. Regulacje państwowe dla firm, które produkują kasy. Zgodnie z prawem firmy otrzymują decyzję o homologacji na 4 lata. To gwarancja, że urządzenia z ważną homologacją mogą być wprowadzane do produkcji i sprzedaży.
  2. Konieczność natychmiastowej wymiany kas fiskalnych na online przyniosłaby opór społeczny. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy na krótko przed wejściem regulacji zainwestowali w tradycyjną kasę fiskalną.
  3. Aby wyprodukować i wprowadzić do obiegu odpowiednią liczbę kas wirtualnych dla wielu branż potrzebny jest czas. Ustalenie jednej daty oznaczałoby, że niektóre firmy mogłyby nie zdążyć z produkcją i wdrożeniami systemów komputerowych kas online do różnych działów handlu.

Kasy fiskalne zgodnie z założeniem można wynajmować, dzierżawić albo leasingować.

Kasy fiskalne online dla większej skuteczności i funkcjonalności

Dnia 31 sierpnia 2019 roku kasy papierowe straciły homologacje i nie można ich już nabywać. Kasy fiskalne online w najbliższych latach staną się więc obecne w przedsiębiorstwach. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, gdy wszyscy podatnicy będą rejestrowali sprzedaż z wykorzystaniem kas fiskalnych online, stanie się to najskuteczniejszym sposobem uszczelnienia sprzedaży B2C. Aktualnie nie we wszystkich branżach właściwie fiskalizuje się transakcje i wydaje paragony. Wirtualne kasy fiskalne dają ustawodawcy możliwość lepszej kontroli podatników.

Dopłata do zakupu kasy

Rząd proponuje przedsiębiorcom dofinansowanie na zakup kasy online. Kwota dopłat wiązać się będzie z cenami oferowanymi przez producentów kas online. Dopłata albo tzw. ulga na zakup kasy online może wynieść aż 90% netto ceny zakupu urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł.

Zmiany w paragonach

Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz Technologii pracuje nad wprowadzeniem tzw. e-paragonów. Kasy fiskalne online wyposażone będą w technologię, która umożliwi przesyłanie e-paragonu na adres mailowy klienta. Na razie pomysł ten jest w fazie testowania. Wymaga to regulacji prawnych dotyczących wydawania tradycyjnych paragonów.

Kasy fiskalne online – istotne zmiany dla przedsiębiorców

Kasy fiskalne online mają zwiększyć wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz uszczelnić system podatkowy. Zdaniem ekonomistów w ciągu 10 lat od prowadzenia kas fiskalnych online, wpływy do budżetu państwa mogą wzrosnąć o 1 mld 600 mln rocznie! Jak wymiana kas i nowe regulacje wpłyną na działalność przedsiębiorców? Będziemy obserwować na bieżąco!

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące prowadzenia księgowości po wymianie tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online, to możesz je skonsultować z pracownikami biura rachunkowego Warszawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here