Zdarza się, że zupełnie niespodziewanie otrzymujemy od komornika sądowego korespondencję, sugerującą, że uczestniczymy w postępowaniu sądowym, które prowadzi do wydania tytułu egzekucyjnego. Obowiązujące przepisy prawa przewidują jednak pewne możliwości obrony. Jak skutecznie bronić się przed zajęciem komorniczym? Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne i kiedy warto z niego skorzystać?

Powództwo przedegzekucyjne to nic innego jak możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec planowanego egzekwowania należności przez komornika i zabezpieczenia w ten sposób swojego majątku. Zdarza się, że działania podejmowane przez komornika są niezasadne, opierają się na błędnych założeniach i nie powinny mieć miejsca. By skutecznie je zatrzymać należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego:

  • powództwo opozycyjne (możliwe do wytoczenia przez dłużnika)
  • powództwo ekscydencyjne (możliwe do wytoczenia przez osoby trzecie).

Powództwo przeciwegzekucyjne wytoczyć można jedynie w sytuacji istnienia tytułu wykonawczego – tj. prawomocnego orzeczenia sądu, przedsądowej ugody zawartej przez dłużnika i wierzyciela, prawomocnego orzeczenie wydanego przez referendarza sądowego. Dlaczego tak istotny jest tytuł wykonawczy? Gdyż podstawowym celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest pozbawienie postępowania tytułu wykonawczego – w całości lub części.

Terminy powództwa przeciwegzekucyjnego

By skutecznie wytoczyć postępowanie przedegzekucyjne trzeba pamiętać o podjęciu odpowiednich kroków w odpowiednim czasie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zwlekanie z działaniem nigdy nie będzie dla nas korzystne. Zwykle na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego mamy miesiąc czasu, licząc od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o planowanych działaniach komorniczych.

Nie jest to jednak zasadą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powództwo przeciwegzekucyjne dłużnik może wytoczyć w dowolnym momencie – zarówno po wszczęciu postępowania egzekucyjnego jak i po jego zakończeniu, o ile nie zostało w pełni zaspokojone. By mieć pewność zasadności podejmowanych działań oraz w celu zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznego zabezpieczenia swojego majątku, warto w takich sytuacjach korzystać z pomocy specjalistów.

Opłaty przywództwa

Wytoczenie powództw przedegzekucyjnego wiąże się też z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Ile wynosi opłata za powództwo przedegzekucyjne? Ustalono ją na poziomie 5% wartości sporu. Oznacza to, że koszty te mogą być zarówno niewielkie jak i stosunkowo wysokie. Jeśli kwota sporu wynosi 1 milion złotych opłata wyniesie aż 50 tysięcy złotych. W tym miejscu warto wspomnieć o pewnych ograniczeniach – opłata nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 100 000 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here