Otrzymanie darowizny, nawet od najbliższej osoby z rodziny, wiąże się z koniecznością opłacenia w Urzędzie Skarbowym odpowiednio wyznaczonej kwoty podatku od spadku lub darowizn. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, gdzie zostałeś obdarowany dodatkową sumą pieniędzy, sprawdź, czy możesz zostać zwolniony z podatku od darowizny. Zobacz również, jaka obecnie obowiązuje w Polsce kwota wolna od podatku.

Czym jest podatek od darowizny?

Jeżeli otrzymaliśmy od rodziców lub najbliższych osób, pomoc finansową w formie np. samochodu, czy dopłaty do zakupu mieszkania, polskie prawo nakazuje, że jesteśmy zobowiązani do uiszczenia podatku od otrzymanej darowizny. Podatek od darowizny to kwota pieniężna, jaką zobowiązana jest zapłacić osoba, która nabyła majątek w formie darowizny lub spadku. Zatem podatnikami będą osoby, które na podstawie kodeksu cywilnego otrzymały w darowiźnie drogocenne rzeczy lub pieniądze kosztem osoby obdarowującej. Podatek od darowizny jednak ma określoną kwotę wolną od podatku, o której wspomnimy więcej w poniższym tekście. 

Kwota wolna od podatku 

Kwota wolna od podatku darowizny to wysokość pieniężna darowizny, która nie podlega opodatkowaniu. Podatek od darowizny w 2019 roku ma zastosowanie wtedy, gdy wartość pieniężna otrzymanej darowizny nie przekracza następujących kwot i obowiązuje następujące grupy podatkowe:

  • 9637 zł – osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej;
  • 7276 zł – osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej;
  • 4902 zł – osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej.

Osoba obdarowywana, której wartość otrzymanej darowizny przekracza powyższe progi podatkowe, zobowiązana jest do złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-3.

Chcesz dowiedzieć się, jak obliczana jest kwota wolna od podatku darowizny? Koniecznie zapoznaj się z artykułem: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/podatek-od-darowizny.

Charakterystyka grup podatkowych – darowizny 

W Polsce istnieją grupy podatkowe od darowizny, w których wyznaczona jest odpowiednia wysokość kwoty wolnej od podatku. Pod uwagę bierze się stopień pokrewieństwa osoby obdarowującej. Do grup zalicza się następująco:

  • Pierwsza grupa podatkowa – małżonek (obecny, nie były), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zięć, synowa, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. 
  • Druga grupa podatkowa – zstępni małżonka, zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata, czy wnuki siostry), rodzeństwo rodziców (ciotki i wujowie), małżonków rodzeństwa, rodzeństwa małżonków, małżonków i innych zstępnych. 
  • Trzecia grupa podatkowa – innych nabywców.

Zwolnienie z podatku dla najbliższych 

W polskim prawie istnieją przypadki, gdzie istnieje możliwość całkowitego zwolnienia od podatku zarówno otrzymanego w formie darowizny, jak i spadku. Najbliższe osoby należące do grupy pierwszej mogą złożyć do Urzędu Skarbowego odpowiedni wniosek  z prośbą o całkowite zwolnienie z podatku od darowizny. Zwolnienie również przysługuje osobom, które otrzymały mieszkanie, nieprzekraczające 110 metrów kwadratowych, a same nie posiadają własnego mieszkania. W takim przypadku należy zagwarantować, że będzie się mieszkało w nim minimum 5 lat od dnia nabycia i należy się w nim niezwłocznie zameldować. Jeżeli uzyskaliśmy w darowiźnie nieco większe mieszkanie, zostanie naliczona odpowiednia kwota podatku. Jeżeli chcemy zostać objęci zwolnieniem z podatku, naszym obowiązkiem jest złożenie pisma maksymalnie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Zgłoszenia należy dokonać w formularzu SD-Z2. 

Formularz SD-3 – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Formularz SD-3 składamy w przypadku otrzymania darowizny, której wartość pieniężna przekroczyła próg kwoty wolnej od podatku. Niektóre osoby nie muszą składać formularza bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym i są to m.in. każde osoby, które zawarły umowę darowizny u notariusza, czy posiadają całkowite zwolnienie z płacenia podatku. Dodatkowo osoby, które dziedziczą w spadku środki zgromadzone przez spadkodawcę na emeryturę w ramach pracowniczego programu emerytalnego, IKZE, OFE, czy IKE również nie mają obowiązku złożenia formularza SD-3.. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here