Coraz więcej osób świadomie podchodzi do zabezpieczania swojej przyszłości pod względem finansowym. Szuka się odpowiednich rozwiązań, które zagwarantują godne funkcjonowanie w jesieni życia. Same wpłaty do ZUS to bowiem stanowczo za mało. Jednym z rozwiązań jest założenie kont IKE i IKZE, które pozwalają na gromadzenie funduszy na czas emerytury. Na czym polegają oba konta? Kiedy warto je założyć i jakie przynoszą korzyści? O tym opowiemy poniżej.

Konto IKE i konto IKZE – co to takiego?

Oba konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dobrowolne produkty, które pozwalają na odkładanie środków na czas emerytury. Zaliczają się do tak zwanego III Filaru i bywają oferowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, banki, domy maklerskie i firmy ubezpieczeniowe. Programy mogą być założone przez osoby, które ukończyły 16. rok życia.

Warto pamiętać o tym, że dla obu rodzajów kont wprowadzono zmienne roczne limity wpłat. W 2021 roku wynoszą one:

  • 15 777 zł dla IKE,

  • 6 310, 80 zł dla IKZE (dla samozatrudnionych limit wynosi: 9 466,20 zł).

Wymienione limity są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia brutto. W przypadku IKE jest to trzykrotność tego wynagrodzenia, a przy IKZE – 1,2-krotność (dla samozatrudnionych – 1,8-krotność). Wpłaty mogą być dokonywane jednorazowo lub systematycznie (np. raz do roku, miesięcznie).

W obu przypadkach nie ma podatków od zysków kapitałowych, pod warunkiem, że nie wycofa się wcześniej środków.

Czym się różni IKE od IKZE?

Podstawowa różnica kont IKE i IKZE dotyczy sposobu opodatkowania obu produktów. IKZE pozwala na odliczanie od podatku wpłat od pierwszej wpłaconej kwoty. Nie wpływa to negatywnie na wartość całej inwestycji. W przypadku konta IKE nie ma takiej możliwości.

Przy kontach IKZE trzeba pamiętać o konieczności zapłacenia zryczałtowanego, 10-procentowego podatku, gdy wycofuje się z niego środki, co nie pojawia się przy Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u doświadczonych ekspertów na stronie: https://uslugiksiegowe.pl.

Dodatkowa różnica dotyczy zasad wypłacania środków. W przypadku IKE można odzyskać wpłacane fundusze po 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Środki z IKZE można natomiast odzyskać dopiero po 65. roku życia. W obu przypadkach warunkiem wypłaty środków jest dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat. Fundusze można wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Dlaczego warto założyć IKE i IKZE – korzyści dla posiadaczy

Założenie kont IKE i IKZE przede wszystkim pozwala skutecznie i metodycznie oszczędzać środki na przyszłość. Dodatkowo przynosi korzyści podatkowe dla osób, które zdecydują się na dokonywanie wpłat.

Można skorzystać na braku podatku dochodowego, dla środków na IKE i IKZE, jeśli spełni się wcześniej wymienione warunki (czas wpłat oraz odpowiedni wiek).

Oprócz tego posiadacze kont IKZE już od pierwszych miesięcy posiadania tego programu mogą odliczać wpłaty od podatku dochodowego, co przynosi kolejne korzyści finansowe.

IKE i IKZE – jeden ze sposobów oszczędzania na przyszłość

Konta IKE i IKZE mają swoich zwolenników. Pozwalają oszczędzać i budować kapitał do wykorzystania w jesieni życia oraz na bieżąco odpisywać wpłaty od podatków. Jest to zatem skuteczne i praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu można zadbać o przyszłość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here