Doradztwo prawne w kontekście zatrudniania pracy cudzoziemców to popularny wybór dużej ilości polskich przedsiębiorstw — dzięki niemu nie tylko dostarczane są wiarygodne i aktualne dane na temat obowiązującego stanu prawnego wynikającego z kodeksu pracy, ale również zachowywana jest zgodność z tymi przepisami. Pozwala to na uniknięcie kar finansowych o znacznych rozmiarach — wszystko to za sprawą prawidłowego wnioskowania o tak „błahe” dokumenty, jak np. karta pobytu.

W jakich sytuacjach ma miejsce nielegalne wykonywanie pracy?

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Pracy, a także regulacjami wynikającymi z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedsiębiorstwo zatrudnia cudzoziemca nielegalnie w następujących sytuacjach:

  • Zawarcie umowy o pracę lub cywilnoprawnej w innej formie niż pisemna,
  • Naruszenie warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub na pobyt czasowy i pracę,
  • Brak odpowiedniego zezwolenia na pracę,
  • Posiadanie przez cudzoziemca wizy zabraniającej podejmowanie pracy (np. turystycznej),
  • Brak wizy, karty pobytu lub innego dokumentu pozwalającego na legalne znajdowanie się w Polsce.

Widać, że wymienione powyżej aspekty stanowią pogranicze różnych dziedzin prawa. TGC Corporate Lawyers posiada wyspecjalizowanych ekspertów w każdej z tych dziedzin, dzięki czemu obsługa prawna firm jest dokonywana kompleksowo i profesjonalnie. Szczegóły w tym temacie znajdują się pod adresem Https://www.tgc.eu/obsluga-prawna-firm.

Jakie dokumenty wymagane są przy zatrudnianiu cudzoziemców?

Podstawową kategorią dokumentacji wymaganej przy zatrudnianiu osób z zagranicy są karty pobytu oraz zezwolenia na pracę. Te pierwsze dzielą się na cztery kategorie: pobytu stałego, pobytu czasowego, rezydencji długoterminowej, a także tzw. niebieskiej karty Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że istnieje grupa obywateli z konkretnych państw, którzy objęci są uproszczonymi procedurami w tym zakresie. Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać na stronie https://www.tgc.eu/specjalizacje/obsluga-cudzoziemcow.

Zastosowanie się do przepisów prawa pracy to konieczność, która może uchronić firmę przez znacznymi karami (do 30 tysięcy złotych). Z tego powodu, warto zainwestować w kompleksową obsługę prawną, wspierającą takie dziedziny legislacji jak prawo pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here