Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby, która ową szkodę wyrządziła lub od podmiotu, który za tę szkodę ponosi odpowiedzialność. Ma ono funkcję kompensacyjną za szkodę materialną, której charakter jest wymierny i dający się wyliczyć. Jak zdobyć odpowiedniej wysokości odszkodowanie? Odpowiadamy w artykule.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Na początku warto zaznaczyć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie są odrębnymi instytucjami prawa cywilnego. Instytucja odszkodowania skierowana jest na rekompensatę szkody majątkowej, z kolei zadośćuczynienie – szkody niemajątkowej. Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej lub szkody na osobie. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego powinno pokryć ono straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Należy także dodać, że szkoda musiała powstać wbrew woli pokrzywdzonego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Stwierdzenie „zobowiązany do odszkodowania” nie jest tożsame ze sprawcą szkody. Może się zdarzyć, że będą to dwie różne osoby (np. rodzic i dziecko, czy pracodawca i pracownik) – zdarzają się sytuacje, w których określenie osoby odpowiedzialnej za odszkodowanie nie jest łatwe. Aby uzyskać profesjonalną pomoc, warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która w swoich obszarach praktyki zajmuje się odszkodowaniami i zadośćuczynieniem (https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/zadoscuczynienia-odszkodowania/). W tym miejscu należy przy tym podkreślić, że regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczych wskazują, że sprawca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania.

Odszkodowanie a wypadek

Rodzaje odszkodowania

Aby uzyskać odpowiedniej wysokości rekompensatę, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze — zdarzenie, od którego chcemy ubiegać się odszkodowania. Może być to między innymi odszkodowanie:

Zakres tego rodzaju roszczeń jest szeroki i zależy od sytuacji, która spowodowała odpowiedzialność odszkodowawczą. Odszkodowania można podzielić także ze względu na to, skąd i na jakiej zasadzie są wypłacane lub na rodzaj poniesionej szkody.

Ubieganie się o odszkodowanie

Procedura odszkodowawcza

O uzyskanie odszkodowania najlepiej jest ubiegać się w sądzie. Rozpocznij jednak od jak najszybszego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela — najważniejsze jest szczegółowe wskazanie i opis poniesionych strat oraz skompletowanie dowodów. Procedura i dochodzenie swoich praw jest każdorazowo inne — zależy od wielu wspomnianych wcześniej czynników. Najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie się po pomoc do specjalistów. Oferują oni wsparcie prawne na każdym etapie procesu — tak, aby dostać odpowiedniej wysokości rekompensatę za poniesione straty.

Jak zdobyć odpowiedniej wysokości odszkodowanie — podsumowanie

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać szkodzie, jaką poniósł poszkodowany — niestety, sytuacje, w których ubezpieczyciel stara się maksymalnie obniżyć wypłaconą rekompensatę, nie są rzadkością. W zobrazowaniu, jakie sumy wypłacane są każdego roku osobom, które poniosły szkodę, mogą pomóc nam zestawienia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Warto również pamiętać, że na bieg sprawy wpływa wiele elementów, a każdy z nich jest bardzo istotny. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie ocenić wielkości poniesionych strat, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonych w tym aspekcie specjalistów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here