Wcześniej czy później każdy z nas musi się zmierzyć z rozliczeniem rocznym swoich dochodów. Wbrew pozorom rozliczenie PIT-u nie jest takie trudne, zwłaszcza, że istnieją programy, które poprowadzą nas krok po kroku oraz broszury informacyjne, wyjaśniające zagadnienie.

Przychody a dochody

Czym różni się przychód od dochodu? Dochód to inaczej przychód, czyli brutto naszych zarobków, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku umowy o pracę koszty te są zryczałtowane i uzależnione od tego, czy pracę wykonujemy w jednym, czy w kilku miejscach pracy oraz, czy dojeżdżamy do zakładu pracy z innej miejscowości, czy też nie.

W pierwszej części PIT-u wykazujemy właśnie te trzy elementy, zsumowane ze wszystkich informacji PIT-11, jakie otrzymaliśmy od pracodawców. Dodatkowo wykazujemy potrącony nam podatek.

Ulgi odliczane od dochodów

Kolejnym krokiem jest odjęcie od sumy dochodów pewnego rodzaju ulg. Są nimi np. składki na ubezpieczenie społeczne, potrącane w ciągu roku przez pracodawców. Te kwoty również znajdziemy na PIT-11. Możemy odliczyć również inne ulgi:

  • na internet – w wysokości do 760,- zł za rok, przez kolejne dwa lata, o ile nie korzystaliśmy z takiej ulgi wcześniej,
  • darowizny na cele publiczne (np. działalności charytatywnej) – w wys. do 6 % dochodu,
  • darowizny na cele religijne,
  • rehabilitacyjne – dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dla ich opiekunów (w tym wydatki na leki ponad kwotę 100 zł miesięcznie),
  • na cele budowlane,
  • inne.

W przypadku korzystania z tych ulg, których pełny katalog wraz z obowiązującymi limitami znajdziemy w broszurach Ministerstwa Finansów, musimy wypełnić dodatkowo PIT-D (cele budowlano-mieszkaniowe) lub PIT-O (pozostałe ulgi). W tych PIT-ach wymienimy rodzaj ulgi i kwotę przysługującego odliczenia.

Obliczanie podatku i ulgi od podatku

Mamy już dochód, od którego odliczyliśmy ulgi, więc możemy teraz obliczyć podatek. Wynosi on 18 % lub 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528,- zł, jeżeli nasz dochód ją przekracza. Aby rozliczyć PIT musimy jeszcze tylko od obliczonego podatku odjąć kwotę wolną od podatku w wysokości 556,02 zł i zaokrąglić wynik do pełnych złotówek. Przed zaokrąglaniem odejmujemy jeszcze przysługujące ulgi od podatku:

  • składki na ubezpieczenia zdrowotne (suma ze wszystkich PIT-11),
  • ulga prorodzinna,
  • abolicyjna (podatek z pracy za granicą).

Jak rozliczyć PIT? Porównujemy obliczony podatek z podatkiem potrąconym przez pracodawców. Jeżeli obliczony podatek jest wyższy – mamy podatek do zapłaty, jeżeli niższy – nadpłatę do zwrotu.

Dodajmy, że podatek rozliczamy na druku PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) lub PIT-37 (dla pozostałych osób). Osoby, które otrzymały od płatnika PIT-40 nie muszą już dokonywać rozliczenia (np. emeryci i renciści).

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here