Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje pracownicom opłacającym składkę chorobową za okres będący urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim. Mają do niego prawo kobiety będące pracownicami, członkiniami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Prawo do zasiłku przysługuje również osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia i prowadzącym pozarolniczą działalność. Co o zasiłku macierzyńskim warto wiedzieć? Jak go otrzymać po ustaniu zatrudnienia? Podpowiadamy w artykule.

Zasiłek macierzyński – podstawowe informacje

Regulacje dotyczące prawa matek do zasiłku znajdują się w rozdziale 6. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej także ustawą zasiłkową.

Do zasiłku macierzyńskiego mają prawo kobiety, które pracują na podstawie umowy na czas określony przedłużonej do dnia porodu. Otrzymać go mogą zarówno po urodzeniu dziecka, jak i po dokonaniu adopcji dziecka mającego nie więcej niż siedem lat. Co więcej – prawo do zasiłku ma się również po ustaniu zatrudnienia w przypadku, w którym zwolniona kobieta straciła ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek macierzyński wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym warunkiem koniecznym do jego uzyskania jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia – co należy wiedzieć?

Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka również po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeśli ustanie to nastąpiło już w trakcie ciąży. Są to w szczególności sytuacje takie jak ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Możliwe jest domaganie się zasiłku również jeżeli kobieta została zwolniona na skutek naruszenia przepisów prawa pracy, w takiej sytuacji jednak konieczne jest posiadanie prawomocnego wyroku sądu, który stwierdzi zaistnienie określonego stanu. Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia warto przeczytać również (https://adwokatspiewak.pl/zasilek-macierzynski-po-ustaniu-zatrudnienia/).

Urlopy związane z macierzyństwem (urlop macierzyński i rodzicielski) przysługują jedynie, kiedy pozostaje się w stosunku pracy. Jeżeli pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim, który kończy się po ustaniu zatrudnienia, może ona korzystać z urlopu rodzicielskiego do dnia zakończenia stosunku pracy. Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia przysługuje za okres odpowiadający pozostałej części urlopu. Co istotne, po ustaniu zatrudnienia kobiecie w ciąży nie przysługuje urlop rodzicielski, ma ona jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia – potrzebne dokumenty

Aby zasiłek macierzyński mógł być wypłacony pracodawca musi złożyć do ZUS-u dokumenty takie, jak:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię o potwierdzonej zgodności z oryginałem,
  • kopia wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów o potwierdzonej zgodności z oryginałem,
  • kopia oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców,
  • informacja o stawce procentowej wypłacanego zasiłku macierzyńskiego (o ile nie zawarto jej w zaświadczeniu płatnika składek).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi zazwyczaj 100% podstawy wymiaru zasiłku, zdarzają się jednak sytuacje, w których wynosi on 80% podstawy. Nie istnieje jedna stawka zasiłku macierzyńskiego, gdyż jego wysokość oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota zasiłku jest ustalana na podstawie przychodów, jakie kobieta otrzymywała przez ostatni rok. W celu obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne.

Zasiłek wynosi kolejno:

  • 100% podstawy wymiaru: w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego.
  • 80% podstawy wymiaru: jeżeli kobieta jest zatrudniona lub nie pracuje, ale jest ubezpieczona z innego tytułu.
  • 60% podstawy wymiaru: podczas pozostałego urlopu rodzicielskiego.

Aby zyskać pewność, że wysokość oraz czas trwania zasiłku macierzyńskiego jest zgodny z obowiązującym prawem warto skontaktować się z profesjonalnym prawnikiem, którego obszar praktyki pokrywa się z aktualną potrzebą. Zapoznaj się z ofertą kancelarii adwokackiej Krzysztofa Śpiewaka tutaj: (https://adwokatspiewak.pl/adwokat-polajewo/).

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here