Gdy pojawiają się długi, jednocześnie z nimi pojawia się także ryzyko egzekucji komorniczej. Czym dokładnie jest egzekucja komornicza? Jak ona przebiega?

Czym jest egzekucja komornicza?

Pod pojęciem jak egzekucja komornicza znajduje się rodzaj czynności komorniczej polegającej na odzyskiwaniu należności przez komornika dla wierzyciela. Komornik może wówczas zająć majątek dłużnika, także ten wskazany przez wierzyciela, aby zaspokoić roszczenie.

Egzekucja komornicza może dotyczyć:

  • nieruchomości

  • ruchomości, na przykład samochodu, RTV

  • wynagrodzenia

  • emerytury

  • renty

  • oszczędności

Warto jednocześnie zaznaczyć, że komornik Gliwice czy też w innym mieście, w którym prowadzi on egzekucję, nie może zająć całego mienia dłużnika. Zastosowanie mają tutaj odpowiednie przepisy, które wskazują, jaki majątek nie może zostać zajęty, a także jaką część wynagrodzenia, emerytury oraz renty komornik musi pozostawić dłużnikowi.

Egzekucja komornicza – kiedy ma miejsce?

Do egzekucji komorniczej dochodzi wtedy, gdy pojawiają się długi. Jednak zanim komornik dokona zajęcia mienia dłużnika, wierzyciel musi złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie. Dopiero po orzeczeniu sądu możliwe jest złożenie wniosku do kancelarii komorniczej, a tym samym rozpoczęcie procedury egzekucyjnej. Zazwyczaj zanim do tego dojdzie wierzyciel kontaktuje się z dłużnikiem, aby zachęcić go do oddania należności. Także sprawa może być przekazana do firmy windykacyjnej, która zajmuje się nakłanianiem dłużników do oddania zadłużenia. Gdy jednak dłużnik nie będzie skłony do współpracy z windykatorem, sprawa przekazywana jest do sądu.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Przebieg egzekucji komorniczej może być zróżnicowany w zależności od kwoty, jaką komornik ma odzyskać, a także od majątku dłużnika. Warto też wskazać, że wierzyciel może zdecydować, z jakiej części majątku ma odbyć się egzekucja. Przykładowo wtedy, gdy dłużnik nie zapłacił mandatu, w takim przypadku najczęściej komornik sądowy Gliwice czy w innym mieście dokonuje zajęcia kwoty na koncie bankowym dłużnika. Gdy jednak długi są znacznie większe, a dłużnik posiada niskie dochody lub nie posiada ich w ogóle, egzekucja może obywać się z posiadanych przez niego ruchomości, a nawet nieruchomości, czyli może dojść do zajęcia domu lub mieszkania, a następnie do ich odsprzedaży, by uzyskane środki przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Warto pamiętać o tym, że dłużnikowi, wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, przysługuje również prawo do skargi na czynności komornicze, gdy uważa on, że egzekucja prowadzona jest niezgodnie z prawem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here