Każda osoba, która osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu od osób fizycznych jest zobowiązana do złożenia rocznego zeznania z tytułu podatku dochodowego, czyli PIT. Warto pamiętać, że może wówczas skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Co dokładnie można odliczyć od podatku w 2022 roku? Podpowiadamy.

Ulga podatkowa na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko nazywana jest inaczej ulgą prorodzinną. Przysługuje osobom, które posiadają władzę rodzicielską, a także prawnym opiekunom mieszkającym z dzieckiem i osobom, które pełnią nad nim rodzinę zastępczą. Z odliczenia takiego mogą skorzystać podatnicy, którzy sprawują opiekę nad małoletnim dzieckiem lub otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, bądź rentę socjalną bez względu na jego wiek, a także rodzice młodzieży do ukończenia 25 roku życia, która nadal pobiera naukę. Wysokość obniżki jest uzależniona od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie wynosi 92,67 zł/m-c, na trzecie 166,67 zł/m-c, a na czwarte i kolejne 225 zł/m-c.

Ulga na internet

Podatnik, który ponosi wydatki z tytułu użytkowania internetu, może skorzystać z tej ulgi. Można takiego odliczenia dokonać jedynie dwukrotnie w ciągu dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Maksymalna kwota, jaką można zaoszczędzić to 760 zł. Odliczenie to nie może przekraczać realnie poniesionych kosztów, więc jeżeli zapłaciliśmy mniej za internet, to taką kwotę należy wpisać w zeznaniu np. przez e-deklaracje.

Ulga na leki

Ulga na leki dotyczy wydatków poniesionych w związku z zaleceniami lekarza specjalisty dotyczącymi zażywania określonych leków. Aby móc ją odliczyć należy posiadać pisemne zalecenie lekarza czyli receptę, kartę pacjenta, fakturę lub inny dowód poniesienia takiego wydatku. Rozliczanie dokonywane jest na podstawie różnicy miesięcznych wydatków a kwoty 100 zł. Oznacza to że jeżeli podatnik wydaje na przykład 180 zł miesięcznie na leki, będzie mógł odliczyć kwotę 80 zł.

Ulga termomodernizacyjna

Maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł. Przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, w których została zrealizowana inwestycja w fotowoltaikę. Można z niej skorzystać jeżeli prace instalacyjne zakończyły się w okresie trzech kolejnych lat, licząc od roku podatkowego, w którym został poniesiony wydatek.

Darowizny

Od podatku można odliczyć również kwotę darowizny, którą przekazaliśmy na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego. Odliczeniu podlegają koszty, które zostały przekazane na cele kultu religijnego, szkoły i edukację zawodową, cele charytatywne i opiekuńcze kościoła, cele krwiodawstwa, użytku publicznego, oraz na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe. Można odliczyć kwotę nie większą niż 6% dochodu.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna jest to tak zwana ulga na powrót, która przysługuje osobom, które pracują w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie może być ona jednak wyższa niż podatek opłacany za granicą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here