Mimo że terminy „kredyt” i „pożyczka” często są stosowane wymiennie, to w rzeczywistości kryją się pod nimi dwa różne produkty. Zamierzasz pożyczyć pieniądze? Poznaj różnice między kredytem a pożyczką i dowiedz się, o jaki produkt zawnioskować.

Po kredyt tylko do banku, po pożyczkę również do firmy pożyczkowej

Udzielanie kredytów to tzw. „czynność bankowa” zastrzeżona w polskim prawie wyłącznie dla banków i SKOK-ów, których działalność wymaga zgody KNF i jest przez KNF nadzorowana. Oznacza to, że kredytu na samochód czy kredytu hipotecznego, z którego zostanie sfinansowany zakup nieruchomości, udzieli wyłącznie bank.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczek. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na wakacje lub masz niespodziewany wydatek, możesz skorzystać właśnie z pożyczki. Oferowaniem pożyczek zajmują się banki, ale nie tylko – ten produkt mogą też proponować inne instytucje finansowe działające na polskim rynku oraz osoby prywatne. Pożyczkę możesz zatem zaciągnąć:

  • w firmie pożyczkowej – w ostatnim czasie bardzo popularne są pożyczki pozabankowe, które są udzielane przez internet,
  • u rodziny lub znajomych,
  • u innych instytucji i podmiotów, które zajmują się udzielaniem pożyczek.

Jedynym wymogiem stawianym pożyczkodawcom jest to, aby środki, które oferują oni w ramach pożyczek, należały do nich.

Regulacje prawne i przeznaczenie pieniędzy

Rozróżnienie między kredytem a pożyczką wiąże się z regulacjami prawnymi. Kredyty są udzielane przez banki na podstawie ustawy Prawo bankowe. W przypadku pożyczek zastosowanie ma kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim. W tym ostatnim akcie prawnym klienci korzystający z pożyczek znajdą informacje m.in. o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy.

Różnice w regulacjach prawnych mają swój wydźwięk, gdy mowa o przeznaczeniu pieniędzy wręczanych klientowi przy kredycie lub pożyczce. Kredyt zawsze jest udzielany na konkretny cel (np. sfinansowanie zakupu mieszkania – kredyt hipoteczny lub spłatę wcześniejszych zobowiązań – kredyt konsolidacyjny). W umowie kredytowej pojawia się zatem informacja o tym, na co klient będzie mógł przeznaczyć pieniądze. Bardzo często kredytobiorca nie ma fizycznej styczności z przyznanymi mu środkami, bo są one przelewane na konto np. dewelopera.

W przypadku pożyczek klienci nie muszą wskazywać, jak spożytkują pieniądze. W efekcie w umowie o pożyczkę nie znajdą się zapisy, na podstawie których pożyczkodawca zapewni sobie możliwość skontrolowania wydanych środków.

Co z kosztami udzielenia kredytu lub pożyczki i umową?

Różnica między kredytem a pożyczką jest też widoczna, gdy mowa o kosztach związanych z udzielaniem takich produktów. W przypadku kredytów klient zawsze ponosi koszty – mowa o prowizji oraz oprocentowaniu, które stanowią wynagrodzenie banku.

Pożyczki mogą być udzielane nieodpłatnie. Skwapliwie z tej możliwości korzystają firmy pożyczkowe, które w ten sposób zachęcają klientów do skorzystania z ich ofert. Najczęściej to pierwsza chwilówka (czyli szybka pożyczka udzielana przez internet) jest bezpłatna, zaś przy kolejnych pożyczkodawca nalicza już koszty. Obowiązujące przepisy pozwalają firmom pożyczkowym naliczać zarówno prowizję, jak i oprocentowanie od pożyczonych kwot.

Ponieważ kredyty najczęściej są udzielane na bardzo wysokie kwoty, polski ustawodawca wymaga zawarcia umowy na piśmie. W przypadku pożyczek jest inaczej. Jeżeli kwota pożyczki przekracza 500 zł, firma pożyczkowa powinna sporządzić umowę na piśmie. W innym przypadku umowa nie jest koniecznością, a jedynie dodatkowym zabezpieczeniem – dokumentuje dokonaną transakcję.

2 KOMENTARZE

  1. Kredyt jest bardzo trudno uzyskać. Tygodnie a czasami nawet miesiące w przypadku nie jasnej sytuacji finansowej klienta banku a pożyczkę możemy uzyskać nawet w pół godziny. Warto jednak zwrócić uwagę na oprocentowanie i prowizje, które nalicza dana firma pożyczkowa. Ranking firm pożyczkowych

  2. Przewaga darmowych pożyczek nad kredytami z banków jest znacząca, jeszcze parę lat i banki powinny zacząć się bać pożyczek pozabankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here