Software House (czyli w luźnym tłumaczeniu: Dom Oprogramowania) to firma, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania. Istnieją różne typy Software House’ów, większość z nich jednak zajmuje się realizowaniem projektów dedykowanych – czyli wytwarzaniem rozwiązań IT na zamówienie.

Czym jest oprogramowanie dedykowane?

Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie, które powstaje z myślą o potrzebach konkretnej firmy. Software House’y rzadko zajmują się tworzeniem uniwersalnych rozwiązań albo prostych projektów – częściej skupiając się właśnie na realizacji systemów czy aplikacji na zamówienie.

Rozwiązanie dedykowane powinno w jak najpełniejszy sposób pokrywać zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Celami jego stworzenia zazwyczaj są maksymalne usprawnienie pracy, podniesienie jakości usług i optymalizacja budżetów. Istotne pozostają także dostosowanie oprogramowania do procedur przyjętych w firmie oraz przyzwyczajeń pracowników.

Czy warto podjąć współpracę z Software House’m?

Czy warto rozpocząć współpracę z Software House’m? To zależy od specyfiki konkretnej firmy: jej potrzeb, celów biznesowych, planów oraz możliwości inwestycyjnych. Software House’y rzadko realizują niewielkie projekty, na ogół więc współpraca z takim wiąże się z koniecznością wygospodarowania sporego budżetu. Czasem rozwiązaniem bardziej opłacalnym będzie skorzystanie z systemów gotowych – udostępnianych za opłatą (np. jednorazową licencją albo na zasadach SaaS). Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw mniejszych, których potrzeby w pełni zaspokajają rozwiązania „pudełkowe” albo które nie mogą sobie pozwolić na duże inwestycje.

Jeżeli jednak firmie zależy na rozwiązaniu dostosowanym do jej oczekiwań i sposobu pracy oraz potrzebuje unikalnych opcji – zgłoszenie się do Software House to najlepsza opcja. Staje się to praktyką coraz częstą – przedsiębiorstwa bowiem chętnie optymalizują prace przy użyciu systemów oraz aplikacji. (Czytaj więcej: http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=4741&co=nowe)

Jak wygląda współpraca z Software House?

Software House przyjmują rozmaitą metodykę prowadzenia projektów – trudno więc przedstawić ogólne zasady współpracy. W ostatnich latach, zwłaszcza na rynku zachodnim, popularna stała się praca w trybie Agile. Jednym z polskich reprezentantów firm agilowych jest Software House Intellect (https://intellect.pl). Współdziałanie z tą firmą można (w dużym skrócie) opisać następująco:

  • Software House na pierwszym etapie rozmów stara się poznać oczekiwania klienta oraz dowiedzieć więcej o jego firmie – a także zapoznać go z metodyką pracy obowiązującej w SH
  • Pomysły mogą zostać omówione i udoskonalone w ramach warsztatów kick-offowych
  • Zlecający wyznacza swojego przedstawiciela – który ma utrzymywać stały kontakt z zespołem tworzącym produkt
  • Oprogramowanie tworzone jest w sprintach – zazwyczaj dwutygodniowych interwałach. Po każdym sprincie zlecający otrzymuje gotowy fragment systemu
  • Przedstawiciel zleceniodawcy spotyka się z zespołem projektowym po każdym sprincie – i wspólnie omawiają efekty pracy w tym sprincie oraz ustalają cele na kolejny
  • Stały kontakt oraz weryfikacja założeń pozwalają szybko reagować, gdy okazuje się, że doszło do jakichś zmian – albo pierwotne założenia straciły na aktualności. Jeżeli więc na przykład dany moduł, choć zgodny ze specyfikacją, nie spełnia wszystkich potrzeb zlecającego – można ustalić wspólnie wprowadzenie modyfikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here