Umowy na kredyty we frankach szwajcarskich dawały nadzieję na niższe raty, a przyniosły dokładnie odwrotny skutek, jako że kurs szwajcarskiej waluty w szczytowym momencie wzrósł ponad dwukrotnie. W takiej sytuacji wielu kredytobiorców stanęło w obliczu trudnej sytuacji finansowej i postanowiło wkroczyć na drogę sądową przeciwko bankom udzielającym kredytów. Czy można wygrać tę batalię i unieważnić kredyt we frankach?

Wyroki sądów dają dużą nadzieję

Kiedy kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich, zaczęli kierować sprawy o ich unieważnienie do sądów, cały prawniczy i finansowy świat z zapartym tchem wyczekiwał pierwszych wyroków w tej sprawie. W ostatnim czasie wiele wyroków zapada na korzyść pokrzywdzonych kredytobiorców, a dowodami w tych sprawach, które pomagają wydawać takie wyroki, są niedozwolone klauzule w umowach. Zawarte w nich zapisy godzą w prawa konsumenta i w rażący sposób naruszają jego interesy.

Co można zyskać w procesie o kredyty frankowe?

Korzystne dla kredytobiorców wyroki mogą mieć różną treść i zobowiązać strony do podjęcia konkretnych kroków związanych z kredytem. Jednakże prawo dotyczące umów kredytowych jest na tyle skomplikowane, że osoby spoza środowiska prawniczego są w procesie przeciwko dużym i zamożnym instytucjom, jakimi są banki, są w zasadzie skazane na niepowodzenie. W sprawach o kredyty frankowe kancelaria prawnicza reprezentuje swoich klientów w postępowaniu przedsądowym i sądowym, a także m.in. dokonuje analiz dokumentów i umów, sporządza odpowiednie pisma i zabezpiecza roszczenia. Jak mogą skończyć się wyroki w sprawach o kredyty we frankach?

Unieważnienie umowy o kredyt

Sąd może uznać, że zapisy w umowie naruszały zasady dobrego współżycia społecznego i na tej podstawie unieważnić umowę o kredyt. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że w świetle prawa umowa ta nie została nigdy zawarta. Co się wówczas dzieje?

  • Kredytobiorca ma prawo zażądać od banku natychmiastowego zwrotu odsetek, opłat i ubezpieczeń.
  • Saldo kredytu zostaje wyzerowane, przy czym nieruchomość pozostaje w rękach frankowicza.
  • Frankowicz musi zwrócić bankowi dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od banku w dniu zawarcia umowy, bez odsetek i prowizji.
  • Unieważnione zostają wszelkie zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności hipoteka.

Odfrankowienie kredytu

Takie postanowienie sądu prowadzi do wyeliminowania nieuczciwych klauzul przeliczeniowych. Innymi słowy, sąd uznaje, że zawarte umowy przeliczeniowe za nieuczciwe. Wówczas udzielony kredyt jest traktowany jako zwykły kredyt hipoteczny w polskiej walucie.

Zwrot niezasadnie pobranych opłat

Sprawa o kredyty we frankach może zakończyć się również wyrokiem nakazującym zwrócenie przez bank opłat i prowizji, a także ubezpieczeń niskiego wkładu własnego i ubezpieczeń kredytu, które zostały pobrane od kredytobiorcy w sposób nieuzasadniony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here