Administracja kadr to dział w firmie zajmujący się szeroko pojętym zarządzaniem personelem i przetwarzaniem wszelkich informacji dotyczących zatrudnionych pracowników. Do obowiązków pracownika działu kadr należy więc między innymi rekrutacja, nawiązywanie i rozwiązywanie umów, organizacja czasu pracy, planowanie szkoleń, przygotowywanie ocen pracowniczych oraz prowadzenie i archiwizacja akt personalnych.

Specjaliści ds. administracji kadr często zajmują się też kwestiami płacowymi, tj. sporządzają wszelkie wyliczenia finansowe, włączając w to wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze.. Wszystko to wymaga nie lada umiejętności i wiedzy z wielu różnych dziedzin.

Czy administracja kadr jest niezbędna w każdej firmie?

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia administracji kadrowo-płacowej w swojej firmie – wymóg ten ma na celu zagwarantowanie wszystkim stronom umowy, czyli zarówno pracownikom, jak i pracodawcy, satysfakcji z podjętej współpracy. Administracja kadr i płac prowadzi stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu prawa pracy, tak aby nie dochodziło do nadużyć z żadnej ze stron, czuwa nad poprawnością relacji interpersonalnych i dba o jak najwyższą kulturę pracy. Bez niej nie byłoby możliwe sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego bez administracji kadr nie może się obejść żadna firma.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing kadr?

Administracja kadr i płac nie musi działać w strukturach przedsiębiorstwa. Może też przyjąć formę zewnętrzną, innymi słowy wszystkie działania związane z procesami personalnymi można powierzyć zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu administracji kadr i płac. Nazywa się to outsourcingiem. Jeśli zdecydujemy się na outsourcing administracji kadr i płac oferowany przez renomowaną firmę, taką jak bpion.pl, zaoszczędzimy pieniądze, które w innym przypadku pochłonęłaby budowa działu HR, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu oraz zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Zlecając firmie BPiON obsługę kadrowo-płacową możemy liczyć nie tylko na obniżenie kosztów działalności, zyskujemy też gwarancję profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here