Każda firma niezależnie od profesji, wielkości czy pozycji rynkowej jest odpowiedzialna za dokument jakim jest grafik pracy. Harmonogram pracy najczęściej układany jest przez kierowników, menagerów czy samych właścicieli w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Wielu z nich nie jest świadomych z istotności grafiku. Tak naprawdę jest to newralgiczny plik pożądany począwszy przez wszystkie osoby zatrudnione w firmie, aż po samych jej przedstawicieli.

Przyjazny grafik pracy – czyli jak zmienić swoje nastawienie?

Zwykle grafik pracy traktowany jest nieodpowiednio. Chodzi o to, że osoby go tworzące mają do niego już ” z góry” niewłaściwe podejście. Wynika ono w głównej mierze ze stereotypu, mówiącego, iż grafik czasu pracy to żmudne działanie, na które trzeba poświęcić mnóstwo godzin. Bywają także osoby, które harmonogram pracy tworzą bardzo szybko, bez jakiegokolwiek przemyślenia i przyłożenia się. Takie grafiki często wymagają korekt, co wprowadza większy chaos i stres wśród pracowników.

Tworzenie grafików nie musi kojarzyć się negatywnie. Wystarczy zdobyć wiedzę na temat procesu jego kreowania, dzięki której uzyska się świadomość z czym wiązać się może źle utworzony grafik czasu pracy oraz jakie profity niesie prawidłowe jego sporządzenie. Dzięki temu praca nad grafikiem stanie się bezproblemowa, ale i przyjemna.

Pomocne w pracy nad grafikami okazać się mogą różne aplikacje i narzędzia stworzone do tego celu. Takie narzędzie dostępne jest na GrafikOptymalny.pl, które pomoże w stworzeniu przejrzystego i intuicyjnego harmonogramu pracy, a co równie ważne bezpiecznego pod względem wytycznych zawartych w Kodeksie Pracy.

Ewidencja czasu pracy – gdzie zdobyć wiedzę na ten temat?

Każda osoba trudząca się kreowaniem czasu pracy dla swoich pracowników powinna mieć świadomość, że wszelkie dyrektywy odnośnie grafików zawarte są w Kodeksie Pracy. Znajdują się w nim informacje dotyczące ilości godzin dobowych, miesięcznych, a także długości dobowych i tygodniowych odpoczynków, co kluczowe jest w tworzeniu planów pracy. Podążanie zgodnie za Kodeksem Pracy uchroni przed sankcjami nakładanymi często na firmy, niestosujące się do tych założeń.

Zasady tworzenia harmonogramów pracy

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż grafik pracy wpływa na wizerunek własnego biznesu. To znaczy, że firma postrzegana jest nieprzychylnie na rynku oraz słynie z częstego chaosu wśród pracowników, co niekorzystnie wpływa na postrzeganie pracodawców przez osoby zatrudnione, a co w konsekwencji może prowadzić nawet do częstych zmian kadrowych. By tego uniknąć konieczne jest dbanie o postrzeganie własnej firmy od zewnątrz, jak i od wewnątrz.

W firmach, w których występuje system zmianowy czy równoważny powinny być uwzględniane prośby pracowników co do ułożenia grafiku. Bywają dni, w których pracownicy nie są w stanie być obecni w pracy, pracodawcy rozumiejący to, że osoby zatrudnione mają życie poza pracą wpływa na lepsze postrzeganie właściciela oraz przynosi mniej dezorganizacji w planie pracy.

W tworzeniu grafików istotne jest także dostosowanie liczby pracowników do ilości pracy. Bywają godziny czy dni, w których zapotrzebowanie na pracowników jest większe oraz mniejsze. Te kwestie muszą być uwzględnione w grafiku, by uniknąć niepotrzebnych kosztów, wynikających ze złego ułożenia harmonogramu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here