Ubezpieczenie podróży to tak naprawdę ubezpieczenie osób podróżujących. Warto jest z niego skorzystać, aby zagraniczny wypoczynek nie skończył się wystawieniem bardzo wysokiego rachunku.

EKUZ i ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejsze zawsze jest nasze zdrowie. Oznacza to, że musimy mieć ubezpieczenie zdrowotne, co tylko pozornie jest proste i oczywiste. Coraz więcej Polaków świadomych jest istnienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą może sobie wyrobić każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w naszym kraju, niezależnie od tytułu ubezpieczenia. Niestety, opieranie się tylko na tym dokumencie powoduje poważne zagrożenia. Warunki ubezpieczenia w podróży zazwyczaj rozciągają się na wszystkie usługi, które będą potrzebne nam i naszym bliskim. Karta ubezpieczeniowa pozwoli nam z kolei skorzystać bezpłatnie tylko z tych usług, które normalnie są bezpłatne dla obywatela kraju, do którego trafiliśmy. Może to oznaczać konieczność zapłacenia za transport medyczny, niektóre leki, a nawet za konsultacje lekarskie, które nierzadko są odpłatne co najmniej częściowo. Co więcej, należy pamiętać, że NFZ finansuje stomatologię tylko w marginalnym zakresie.

Odpowiedzialność cywilna

Ważnym, chociaż rzadko wykorzystywanym elementem ubezpieczeń podróżnych jest ubezpieczenie podróżnych od odpowiedzialności cywilnej za nich i za ich dzieci. Odpowiedzialność cywilna to konieczność naprawienia szkód materialnych, które spowodujemy umyślnie lub nawet nieumyślnie w czasie naszych podróży. Jakie to mogą być zdarzenia? Katalog jest w zasadzie nieograniczony, a pomysłowość dzieci w wyrządzaniu szkód również nie zna limitu, więc dla spokoju ducha naprawdę warto posiadać takie ubezpieczenie.

Dodatkowe ubezpieczenia majątkowe

Wartą do rozważenia opcją jest również dodatkowe ubezpieczenie posiadanego majątku w czasie podróży, jeśli podstawowa opcja ubezpieczenia tego nie obejmuje. Takie dodatkowe ubezpieczenie podróży sprawia, że zwrócona nam zostanie cała wartość zagubionego bagażu. W przypadku standardowego ubezpieczenia, jest to tylko odszkodowanie umowne, nie pokrywające się z wartością bagaże. Jeśli skradziona nam zostanie elektronika lub ją sobie uszkodzimy, jej wartość trafi na nasze konto. Takie ubezpieczenie może obejmować także sprzęt sportowy, który weźmiemy ze sobą.

Dodatkowe ubezpieczenia specjalne

Należy ponadto pamiętać, że czasami potrzebne są dodatkowe ubezpieczenia bardzo konkretnych zdarzeń, na przykład ubezpieczenie kosztów akcji ratunkowych w krajach, gdzie takie akcje nie należą do darmowych usług medycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here