Praca w dowolnym zakładzie to dla osoby zatrudnionej nie tylko szereg obowiązków, które każdego dnia musi wypełniać. Obowiązujące przepisy gwarantują także pracownikom wiele praw, mających za zadanie zapewnienie im odpowiednich warunków do wypełniania powierzonych zadań. Jakich pięć podstawowych przywilejów pracowniczych możemy wyróżnić?

Osoby zatrudnione na mocy umowy o pracę często zapominają, że obecne przepisy jasno określają, co może, a czego pod żadnym pozorem nie ma możliwości zażądać pracodawca. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują nam, by zorientować się, czy w danej firmie nie jesteśmy wykorzystywani i czy z tego tytułu nie mamy podstaw do pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności karnej.

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Zapis ten wydaje się bardzo ogólny i dość łatwy do manipulacji. Łatwo jednak określić, co oznacza godziwe wynagrodzenie za pracę. Jego wysokość musi być taka, by odpowiadała rodzajowi wykonywanych obowiązków, odzwierciedlała nabyte przez pracownika kwalifikacje oraz uwzględniała ilość i jakość świadczonych przez niego czynności. Oczywiście, o stawkach w poszczególnych branżach decyduje także kwestie rynkowe i zapotrzebowanie wśród klientów. Pracodawca ma jednak obowiązek godnie wynagradzać pracownika za wykonaną pracę. Pamiętać musi chociażby o obowiązującej w danym roku stawce minimalnej wynagrodzenia. Zasada godziwej płacy zakłada również, że pracownik i jego rodzina za otrzymane z tytułu wykonywania pracy pieniądze, ma mieć zapewnioną egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej. Co ważne – jeśli w firmie są zatrudnione osoby na tym samym stanowisku i wykonują one te same czynności, to ich płaca powinna być równa!

Prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Będąc precyzyjnym, jest to obowiązek pracodawcy do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Jeśli w zakładzie znajdują się osoby chcące brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, które pomogą im zyskiwać nowe umiejętności niezbędne do lepszego wykonywania praca, to pracodawca nie ma prawa w jakikolwiek sposób przeszkodzić lub zabronić im tego procederu. Co więcej, powinien nawet zachęcać ich do podnoszenia kwalifikacji oraz zaproponować różnego rodzaju aktywności, dzięki którym staną się lepszymi specjalistami w swoim fachu.

Obowiązki tylko z umowy

Obowiązki pracownika jasno określa umowa o pracę. To ona jest najważniejszym dokumentem, który reguluje stosunek pracownika i pracodawcy. Jeśli nie zawiera ona informacji o którejś z czynności, jaką wymaga od zatrudnionych osób szef, to jego podwładni nie mają obowiązku ich wykonać.

Zakaz dyskryminacji

Pracownik nie ma prawa być traktowany w jakikolwiek sposób gorzej ze względu na swój wiek, pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie, doświadczenie, status majątkowy, niepełnosprawność, przynależność związkową, przekonania polityczne itd. W firmie lub zakładzie pracy każdy powinien być traktowany równo i mieć identyczne możliwości rozwoju, warunki zatrudnienia oraz wykonywania pracy.

Prawo do wypoczynku

Każdy pracownik zatrudniony na mocy umowy o pracę ma prawo do dni wolnych i urlopu. Ich wymiar jasno określają obowiązujące przepisy. Pracodawca nie może zabronić pracownikowi pójścia na urlop. Ba! Ma nawet obowiązek przypilnować, by ten w ciągu roku wybrał się na przerwę od pracy wynoszącą 10 dni roboczych! W ciągu 12 miesięcy przysługuje nam płatny, nieprzerwany urlop wynoszący 20 dni (pracownik o stażu pracy krótszym niż 10 lat) lub 26 dni (staż pracy wynoszący powyżej 10 lat).

 

Jeśli uważasz, że w Twojej firmie łamane są prawa pracy, zgłoś się do specjalistów. Kancelaria Sobota z Wrocławia specjalizuje się w tej materii. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: https://www.kancelariasobota.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here